Grondwerk is een Kunstwerk

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, “Grondwerk is een Kunstwerk”. Helaas zien we nog steeds dagelijks onveilige ontgravingen voorbij komen. In Nederland hebben we het beheersen van grondwater en het drooghouden van ons land met een alsmaar stijgende zeespiegel, tot een waar specialisme gevormd. Waarom zijn we dan niet op datzelfde niveau bezig met het grondwerk?

Het succes van een project hangt vaak nauw samen met de manier waarop het grondwerk wordt verricht. Er komt stiekem veel kijken bij het graven van een gat of sleuf. Voordat men start met graven is het belangrijk om te weten wat voor grondlagen men tegen komt en waar het grondwater staat. Ontgraven onder een natuurlijk talud kan alleen als men zich bewust is van de locatie en de grondlagen. Immers een talud van klei en leem zal makkelijker blijven staan dan een talud van los zand. Het is dus zeker niet zo dat een natuurlijk talud altijd even steil is of dat dit bepaald kan worden aan de hand van de beschikbare ruimte.

Een te steil talud kan in sommige gevallen blijven staan, maar het kan ook goed fout gaan. Factoren als regenval, grondwater en de belasting achter het talud, kunnen er voor zorgen dat een talud zomaar afschuift en dat er zettingen ontstaan. Gevolgen zijn zakkingen van omliggende bebouwing, riolering en/of kabels- leidingen en de gevolgen voor de werknemers in de sleuf moge duidelijk zijn.

Uiteraard zullen bovenvermelde gevolgen niet zomaar optreden en zijn er ook tal van situaties waar het gewoon goed gaat. Maar als de gevolgen van een zakking dusdanig ernstig zijn, waarom zou u dan uberhaupt nog overwegen om in een twijfelachtig geval te graven zonder grondkering? Het is als het dragen van PBM’s of toepassen van een valbeveiliging, de risico’s van de werkzaamheden zijn duidelijk en je beschermt jezelf tegen die ene keer dat het mis gaat want als dat gebeurt dan gaat het direct goed mis.

Op basis van bovenstaand zou de keuze van het toepassen van een BoX-systeem gemakkelijk te maken moeten zijn. Het tegendeel is waar want het toepassen van een BoX-systeem heeft gevolgen voor uw project. Er zijn tal van andere voordelen te benoemen buiten veiligheid bij het toepassen van een BoX-systeem. Zo is er minder grondwerk benodigd omdat er geen taluds ontgraven en nadien aangevuld dienen te worden. Er is dus minder werkruimte benodigd en er kan direct achter de put of sleuf belasting geplaatst worden in de vorm van materieel en materiaalopslag. Logistiek gezien ontstaan er zo veel voordelen die planning en doorlooptijd ten goede kunnen komen. Andere voordelen zijn een valbeveiliging indien er voor wordt gekozen om het BoX-systeem boven maaiveld uit te laten steken of er kan een hekwerk opgeklemd worden.

Als nadelen van het toepassen van sleufbekisting wordt ons vaak genoemd dat het vertragend werkt. Het in elkaar bouwen van de BoX-systemen kost tijd en het ingraven gaat ook niet altijd soepel waardoor dit ook extra tijd vergt. Wij kunnen dit begrijpen maar wij delen deze mening niet. De snelheid van het monteren van een BoX-systeem zit in een juiste voorbereiding en voorlichting. Bij BodemBoX zorgen wij er voor dat uw werknemers op de bouw beschikken over de juiste kennis om direct goed een BoX-systeem in elkaar te zetten. Dit doen wij door een gedetaileerde uitvoeringstekening op maat gemaakt voor uw project. Tevens wordt er een handleiding uitgereikt bij de levering van BoX-systemen en dit betreft geen boekwerk maar één overzichtelijk werkblad. Bij elk BoX-systeem wat u afneemt krijgt u desgewenst gratis instructie op uw project van één van onze opgeleide instructeurs. Last but not least kan BodemBoX voorzien in de nodige extra handjes om het BoX-systeem in elkaar te zetten en te assisteren bij het ingraven. Op deze manier hebt u gegarandeerd een veilige put of sleuf en bent u toch zeker van een snelle en praktische uitvoeringsmethode. U het grondwerk en wij het kunstwerk.