Installatie

Laden op Zon

De handtekeningen zijn gezet onder een projectplan dat richting geeft aan de duurzame ambities van Rijkswaterstaat. Onder de noemer ‘Laden op Zon’ start SPIE met de realisatie van 400 laadpalen, 77 energiemanagementsystemen en meer dan 3.000 […]

Installatie

Verlichting in de logistieke sector

In tegenstelling tot onze buurlanden, waar puntverlichting nog heel gebruikelijk is, is Nederland het land van delichtlijnen. We lopen wat dat betreft echt voorop als het gaat om verlichting in de industrie en logistieke sector. […]

Installatie

Webinar verbindingen in de koudetechniek

De markt ontwikkelt zich snel, waarbij steeds meer nieuwe technieken worden toegepast. Het vakmanschap van medewerkers is daarbij cruciaal, dus zorg dat je bijblijft. NVKL, Techniek Nederland en Wij Techniek organiseren op 8 december een webinar […]