Private sector aanjager groei architectenbureaus

Na jaren ‘wederopbouwen’ na de crisis is de omzet van architectenbureaus in 2017 gegroeid met 6,6%. Voor 2019 verwachten zij een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten.

De vraag naar woningen en kantoren is de voornaamste aanjager van deze groei in de architectenbranche. De investeringen in scholen, gezondheidszorg, sport en recreatie vertoonden echter een afname. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2017 en Conjunctuurmeting najaar 2018. De BNA roept overheden daarom op zich weer actiever op te stellen als opdrachtgever en regisseur bij maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

BNA-directeur Fred Schoorl: “De grote behoefte aan woningen en kantoren zorgt voor groei bij architectenbureaus. Met het oog op de dalende publieke omzet en het belang van ruimtelijke kwaliteit bij opgaven als genoeg betaalbare woonruimte, klimaatadaptatie en energietransitie, roept de BNA het Rijk, provincies en lokale overheden op zich weer actiever op te stellen als opdrachtgever en regisseur.”

The post Private sector aanjager groei architectenbureaus appeared first on Facade360.