Efficiënte planningssoftware voor projecten en machinebesturing

De prijzen staan al tijden behoorlijk onder druk. Zo ook in de infrasector. Met alleen hard werken kom je er vandaag de dag niet meer. ‘Infra-aannemers zullen vooral slimmer moeten gaan werken’, zegt Marcel ten Westenend van Topcon Positioning Netherlands. ‘Met onze oplossingen helpen we bedrijven vooral om veel efficiënter te werken.’

Slimme ontwerpen
‘Wij ontwikkelen hardware- en softwareproducten om onder meer grondverzetmachines, asfaltspreid- en freesmachines automatisch efficiënter te laten werken’, vervolgt Marcel. ‘Doel is om zo min mogelijk onnodig grond te verplaatsen en daarmee brandstof en tijd te besparen. Daardoor reduceren we de CO2-uitstoot, en werken we dus duurzamer. Kortom, het grote toverwoord is efficiënter werken. Voorheen werd er ongeveer op diepte uitgegraven, wat betekende dat er vaak te veel grond werd verplaatst. Met onze oplossingen worden zaken voortaan op de millimeter nauwkeurig bepaald en uitgevoerd. De informatie is 24/7 in de machine beschikbaar, zodanig dat de machinist direct kan zien wat de locatie en hoogte van de machine in het specifieke 3D-project is. Ook de werkrichting én diepte zijn volledig inzichtelijk. Verspilling behoort daarmee definitief tot het verleden. Alle projectinfo is bekend voor de machinist in de machine. Een landmeter of piketpaaltjes komen er nauwelijks nog aan te pas. De machinist kan bij wijze van spreken blind een weiland inrijden, en op zijn touchscreen-display zien waar zijn werkzaamheden beginnen.’

Sitelink 3D
Via Topcons’ Sitelink 3D staan alle machines buiten in het veld rechtstreeks in contact met het kantoor en zijn ze voor elkaar zichtbaar in het project. ‘Dankzij deze communicatiemodule kan bijvoorbeeld het DTM-model draadloos naar de machines worden gestuurd’, zegt Marcel. ‘Traditioneel wordt het DTM met een USB-stick in de machine geladen. Bij eventuele wijzigingen in het DTM-model kunnen alle machines via Sitelink 3D tegelijk (en direct) worden voorzien van de meest actuele informatie. Ook de informatie en status van de machines kunnen worden teruggekoppeld. En bij mogelijke vragen over het systeem kan onze supportafdeling met de machinist meekijken en, indien gewenst, zelfs de controle overnemen. Door gebruik van deze software zijn aannemers in staat om serieus geld te besparen.’

Magnet Project
‘Een andere tool om slimmer en efficiënter te kunnen werken is Magnet Project. Dit is planningssoftware voor de grotere infrastructurele projecten’, aldus Marcel. ‘Op grotere projecten waar veel grond verplaatst moet worden, helpt de software om transportbewegingen zo gunstig mogelijk te kiezen en de grondverplaatsing trajecten zo kort mogelijk te houden. Ook dit draagt weer bij aan duurzaam werken, omdat er minder overtollige bewegingen zijn en dús minder CO2-uitstoot. Deze analyses helpen op voorhand al de efficiency van een project te verhogen door bijvoorbeeld eventuele barrières te verwijderen of door een tijdelijke brug of weg aan te leggen. Bij dergelijke projecten zijn drones of onbemande vliegtuigjes overigens ook al gemeengoed. Ze worden onder meer ingezet om met uiterste precisie de voortgang van een project te monitoren of te bewaken. Met 2020 voor de deur kan een infra-ondernemer immers niet meer zonder slimme hard- en software om werkzaamheden efficiënt en snel te kunnen uitvoeren’, besluit Marcel.

Neem contact op
Neem voor meer informatie over uitleg over onze methoden vrijblijvend contact met ons op of bezoek onze website.