Pamares pakt fijnstof aan

statiqair-pamares-op-zwart

 


Fijnstof is een gevaar voor de volksgezondheid. Schadelijke stoffen die door onder meer auto’s worden uitgestoten, leveren longproblemen op. Ziut heeft een oplossing voor deze problematiek in de vorm van de Pamares. Irene Bruines, Smart City manager van Ziut, vertelt meer over deze innovatie.

De Pamares is een soort stofzuiger voor fijnstofdeeltjes die je ook aan een stoplicht kunt hangen zolang er maar stroom is. Het apparaat presteert het beste als er weinig wind is en heeft genoeg zuigkracht om deeltjes die  twaalf  meter  rondom de paal vandaan zweven op te vangen. “De toegepaste techniek gaat uit van een geladen plaat die de fijnstofdeeltjes ioniseert met een positieve lading, zodat ze zich verplaatsen naar een geaard oppervlak waar ze op neerslaan. Als je deze installatie bijvoorbeeld bij een druk kruispunt plaatst, vangt deze veel fijnstof op. Bij kruispunten heb je te maken met optrekkende en afremmende auto’s. Er komt fijnstof vrij van banden bij het remmen. Motoren blijven draaien en uit roetfilters van wagens komen schadelijke stoffen in de lucht. Bij verkeerslichten wachten mensen in een rij totdat het groen wordt. De Pamares trekt fijnstof naar zich toe en haalt vervuiling uit de lucht.”

Fijnstof is een niet te onderschatten probleem volgens Bruines. “Er is veel onderzoek gedaan naar fijnstof.  Auto’s produceren veel roetdeeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze deeltjes adem je in, gaan naar de bronchiën en belanden in je bloedvaten. Vervolgens verplaatsen deze stoffen zich in je lichaam en brengen ze schade aan je organen toe. In Nederland kampen één miljoen mensen met longproblemen. Dat wil zeggen dat één op de zestien Nederlanders last heeft van zijn of haar longen. Zo’n 2.000 mensen sterven jaarlijks aan hartfalen te wijten aan fijnstof. In omgevingen met veel fijnstof – denk aan drukke steden – krijgen mensen zoveel van die stof binnen dat het vergelijkbaar is met het roken van zes sigaretten per dag. Ook niet-rokers krijgen schadelijke stoffen binnen.”

_AVA2032_blauwe jas3

Niet lichtzinnig
De opkomst van elektrisch rijden moet soelaas bieden. Volgens Bruines is dat niet de oplossing: “Bij het afremmen komt namelijk ook fijnstof vrij. Meer nog dan bij reguliere auto’s, omdat elektrische voertuigen zwaarder zijn. Daar is men zich niet van bewust. Fijnstof is een niet te onderschatten probleem waar je niet lichtzinnig over moet denken. In grote steden als Maastricht en Amsterdam is op heldere dagen smog zichtbaar. Men denkt misschien dat het om nevel gaat, maar het is toch echt een grote concentratie fijnstof die je boven deze steden ziet.”

De Pamares is een product dat 30 jaar in de maak  is geweest. “Er is drie decennia onderzoek aan vooraf gegaan, voordat deze innovatie op de markt werd gebracht. Onderzoekers van de TU Delft bedachten de techniek om fijnstof af te vangen, BAM Infratechniek investeerde in de ontwikkeling ervan, StatiqAir ontwikkelde het product en Ziut brengt het dichter naar de markt. In maart 2016 werd het eerste systeem geplaatst. Sindsdien zijn er talloze verbeterpunten doorgevoerd. Met een verbruik van 18 Watt is de Pamares zeer energiezuinig te noemen. Inpandig haalt het systeem 80 procent van het fijnstof uit de lucht. In fabriekshallen en tunnels wordt een percentage van 60 procent behaald.”

[cta-header align=”right”]

Het bericht Pamares pakt fijnstof aan verscheen eerst op INFRA360.