Slimme software voor efficiënte machinebesturing

 

Prijzen staan tegenwoordig steeds meer onder druk. Ook in de infrasector. Met alleen hard werken kom je er vandaag de dag niet meer mee. “Infra-aannemers zullen vooral slimmer moeten gaan werken,” zegt Marcel ten Westenend van Topcon Positioning Netherlands. “Met onze oplossingen helpen we bedrijven om slimmer, veiliger en vooral efficiënter te werken.” Marcel bespreekt de laatste ontwikkelingen, waaronder de concepten SmoothRide en DynaRoad. Zelfs drones en onbemande verkenningsvliegtuigjes zijn bij Topcon al gemeengoed.

Naast landmeetkundige oplossingen, ontwikkelen wij hardware & softwareproducten om onder meer grondverzet-, asfaltspreid- en freesmachines automatisch efficiënter te laten werken, begint Marcel. “Doel is om zo min mogelijk onnodig grond te verplaatsen en daarmee brandstof en tijd te besparen, waarmee we de CO2-uitstoot kunnen reduceren en dus duurzamer werken. Kortom, het grote toverwoord is “slimmer werken”. Hij geeft een voorbeeld. “Werd voorheen ‘ongeveer’ op diepte uitgegraven, dat betekende dan dat er vaak (veel) te veel grond werd verplaatst. Met onze oplossingen kan dat op de centimeter nauwkeurig worden bepaald en uitgevoerd. De informatie is 24/7 in de machine beschikbaar, zodanig dat de machinist direct kan zien wat de locatie en hoogte van de machine in het 3D project is, net zoals de werkrichting én diepte. Verspilling behoort dan eigenlijk tot het verleden. Alle projectinfo is bekend voor de machinist in de machine, een landmeter of piketpaaltjes komt er niet of nauwelijks meer aan te pas. De machinist kan bij wijze van spreken ‘blind’ een weiland inrijden, en op zijn touchscreen bedieningsscherm zien waar zijn werkzaamheden beginnen.”

SmoothRide
Onder  het “SmoothRide” concept verstaat Topcon de totale workflow van het efficiënt  reconstrueren van asfaltconstructies. Marcel legt uit: “Allereerst maken we een scan van het bestaande wegdek en brengen we zowel het wegdek als de oneffenheden digitaal in kaart. Dit geeft een puntenwolk die bestaat uit miljoenen punten die allemaal een X-Y-Z waarde hebben. Het scannen doen we al rijdend met het verkeer mee en zorgt dus niet voor extra overlast. Er hoeven ook geen mensen op de weg te zijn waardoor we aan hoge veiligheidseisen  kunnen voldoen en het geeft ons ook besparing in tijd. Aan de hand van de digitale puntenwolk wordt een digitaal terreinmodel gemaakt. Zo wordt exact bepaald hoeveel asfalt uitgefreesd moet worden en hoeveel nieuwe asfalt aangebracht dient te worden. Met deze informatie kunnen we de machine van een 3D DTM model voorzien zodat de freesmachine – of de asfaltspreidmachine automatisch aangestuurd kan worden met een nauwkeurigheid op millimeterniveau. Het gevolg is een uiterst vlak freesresultaat, met een nieuwe asfaltlaag die langer in conditie blijft. Vooraf mooi vlak frezen, geeft dus in meerdere opzichten een beter rendement op de lange termijn.”

DynaRoad
Een andere tool om slimmer en efficiënter te kunnen werken is “DynaRoad”. “Het is een planningssoftware pakket voor de meer grotere infrastructurele projecten,” zegt Marcel. “Op grotere projecten waar veel grond verplaatst moet worden, helpt de software om transportbewegingen zo gunstig mogelijk te kiezen en de grondverplaatsing trajecten zo kort mogelijk te houden. Deze analyses helpen op voorhand al de efficiency van een project te verhogen door bijvoorbeeld eventuele barrières uit de weg te halen of een tijdelijke brug of weg aan te leggen, om maar eens een voorbeeld te geven.” En daar stopt het niet, want Topcon gaat nog veel verder. “Bij dergelijke projecten zijn drones of onbemande vliegtuigjes ook al gemeengoed. Ze worden ingezet om bijvoorbeeld de voortgang van een project te monitoren of te bewaken. En doen dat met uiterste precisie,” verzekert Marcel. “Anno 2018 kan een infra-ondernemer niet meer zonder slimme hard & software om werkzaamheden efficiënt en snel te kunnen uitvoeren.

 

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Topcon Positioning NetherlandsMeer informatie

 

Het bericht Slimme software voor efficiënte machinebesturing verscheen eerst op INFRA360.