Bijna helft elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in de eerste helft van 2023 gestegen naar 27,6 miljard kWh, 14 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het aandeel hernieuwbare elektriciteit op 46 procent van de totale elektriciteitsproductie. De productie uit zon en wind namen het eerste half jaar toe, die uit fossiele bronnen daalde juist, zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De elektriciteitsproductie uit zonne-energie is in de eerste helft van 2023 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 25 procent (2,2 miljard kWh) gestegen naar 11 miljard kWh. Dit is met name het gevolg van meer zonnepanelen. Tegelijkertijd nam de productie uit wind met 1,8 miljard kWh (16 procent) toe tot 13 miljard kWh door meer capaciteit op zee en door meer gunstige wind op land.

De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen is in de eerste helft van 2023 vergeleken met een jaar eerder gedaald met 8 procent naar 30 miljard kWh. Kolencentrales produceerden 1,2 miljard kWh (-16 procent) minder elektriciteit, met name als gevolg van hogere prijzen voor kolen en CO2.

The post Bijna helft elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen appeared first on Installatie360.