De evolutie van de WTW-installatie

De WTW-installatie heeft met name de laatste vijftien jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Met diverse innovaties heeft Recair daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het is volgens Recairs’ Managing Director Henk Reijneveld tegenwoordig onverantwoord om nieuwbouw te plegen zonder WTW. En zelfs voor renovatietoepassingen zijn er volgens hem geijkte oplossingen. 

Woningen worden steeds (kier)dichter gebouwd en voorzien van steeds betere isolatie. “Hoe dichter een gebouw, hoe hoger de noodzaak tot ventileren,” stelt Reijneveld. “Door het nemen van al deze duurzame maatregelen, is het onverantwoord om vervolgens via een ‘gat’ in de gevel te ventileren, zonder WTW. Dat is de reden dat de WTW-installatie de laatste tijd een vlucht heeft genomen. Werd jaren geleden nogal sceptisch gekeken naar deze toestellen, vanwege diverse ‘maars’ die je kon toedichten aan deze producten zoals geluidsoverlast of hygiëne-issues, vandaag de dag is er geen enkele reden meer om ‘nee’ te zeggen.”

Al jaren zet Recair de trend met innovaties op het gebied van warmteterugwinning. Introducties in het verleden, zoals de zeshoekige wisselaar en het gebruik van kunststof materialen, deden de wenkbrauwen fronzen. Jaren later kregen deze vernieuwingen echter navolging van vrijwel elke aanbieder en zijn ze inmiddels gemeengoed geworden. Reijneveld zoomt in op de laatste ontwikkelingen. “Een veelgehoorde klacht was dat een WTW-installatie de lucht uitdroogt, zeker als de buitentemperatuur laag is. In koude licht zit namelijk relatief weinig absolute luchtvochtigheid. Onze nieuwste wisselaars zijn bijvoorbeeld in staat om niet alleen warmte terug te winnen, maar ook vocht uit de af te voeren lucht over te dragen om het comfort in een gebouw op peil te houden.”

Decentraliseren is volgens Reijneveld ook een belangrijke ontwikkeling in de wereld van WTW-installaties. “Momenteel zijn er toestellen op de markt die één vertrek verantwoord ventileren zonder verlies van warmte. Dergelijke toestellen kunnen vooral ingezet worden bij renovaties van oudere woningen waar het aanbrengen van luchtkanalen moeilijk of niet mooi is. De toestellen vergen slechts een kernboring door de gevel van het betreffende vertrek en een 240 Volt aansluitpunt. Het aanleggen van ventilatiekanalen door het gebouw behoort daarmee tot het verleden.”

Innovatie en optimalisatie staan bij Recair hoog op de agenda. “Wij willen de beste producten leveren op het gebied van warmteterugwinning en hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het comfort van de gebouwgebruiker en de wereldwijde vermindering van uitstoot van CO2.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar RecairMeer informatie

 

 

The post De evolutie van de WTW-installatie appeared first on Installatie360.