De missing link in de energietransitie

Het is een kostbare aangelegenheid om de bestaande gebouwde omgeving in één keer energieneutraal te maken. In aanloop naar de beoogde energieneutrale omgeving in 2050 kunnen bestaande gebouwen met Reduses Circulair een flinke labelsprong maken door de CO2 uitstoot aanzienlijk te verlagen. En dat tegen een beperkte investering. Deze ontwikkeling is volgens Victor van der Lee van Reduses de missing link in de energietransitie voor grotere gebouwen. 

Innovatie en standaardisatie
Reduses is onderdeel van de Installect bedrijven en opereren sinds augustus 2018 onder de vleugels van Engie. “We zijn gespecialiseerd in het leveren van duurzame energieconcepten voor verwarming en koeling,” stelt Van der Lee. “Zowel bij het ontwikkelen als in de realisatie ligt de focus op innovatie en standaardisatie. Deze werkwijze heeft ons in de keten van ontwerp, realisatie en beheer van bodemenergiesystemen een sterke positie in de markt opgeleverd.”

Reduses Circulair
Reduses Circulair is een innovatieve transitietechniek voor renovaties van gestapelde woningbouwcomplexen (vanaf 100 appartementen) met doorgaans een ketelhuis op het dak of op de hoogste verdieping. Het principe werkt volgens Van der Lee heel eenvoudig. “De CV-ketel op het dak wordt vervangen door de Reduses Circulair-unit waarop de luchtafvoerkanalen worden aangesloten. De restwarmte wordt gebruikt om samen met een hoog-temperatuur warmtepomp het collectieve water voor verwarming en warm tapwater te verwarmen (tot max. 80°C). Reduses Circulair is zeer geschikt voor duurzame warmteopwekking in bestaande appartementencomplexen, zorginstellingen en kleine utiliteitsgebouwen die zonder grote ingrepen veel energie kunnen besparen tot wel 50%.”

Forse energiebesparing
De hoog-temperatuur warmtepomp draait met hoog rendement conventionele CV-temperaturen van 80-60 graden Celsius, legt Van der Lee uit. “Een gasmotor drijft een of meerdere compressoren aan. De condensorwarmte wordt samen met de motorwarmte afgegeven aan het verwarmingssysteem. Reduses Circulair biedt dus een zeer energiezuinige vorm van warmteopwekking. Niet alleen wordt de restwarmte benut die normaal gesproken verloren gaat, maar ook de zuinige en efficiënte gasmotor draagt bij aan een energiebesparing van circa 50%.”

No regret maatregel
Ten opzichte van de bestaande situatie met conventionele CV ketel wordt met Reduses Circulairtenminste de helft aan gasverbruik bespaard. “Daarmee kunnen flinke labelsprongen worden gemaakt. Het is een mooie stap in de richting naar 2050. De investering is relatief beperkt en desgewenst met behoud van een deel van de bestaande ketelinrichting.” Volgens Van der Lee is de HT-WP een zogenaamde no regret maatregel. “Door de relatief beperkte investering kan de installatie na een x-aantal jaren vervangen worden door een installatie die dan state-of-the-art is. Vanzelfsprekend blijven wij ook doorontwikkelen. De komende jaren zijn er nieuwe innovaties te verwachten, waaronder ook een Circulair-unit voor kleinere vermogens, ideaal voor gestapelde woningbouwcomplexen met 20 tot 80 appartementen.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar RedusesMeer informatie

 

 

The post De missing link in de energietransitie appeared first on Installatie360.