Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 10 miljoen subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Techniek Nederlandvoorzitter Doekle Terpstra is heel blij met dit nieuws: “DSGO is het fundament voor het realiseren van de digitaliseringsopgave voor de gebouwde omgeving”.

Om de grote maatschappelijke opgaven voor de ontwerp-, bouw- en installatiesector te kunnen realiseren moeten we veel slimmer data benutten. Voor de uitwisseling van data tussen ketenpartners is een digitaal stelsel nodig. DSGO maakt het mogelijk om dat op een geavanceerde manier te doen. DSGO is een set van uniforme afspraken die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de bouwsector. Door deze uniforme afspraken kunnen partijen makkelijk en veilig gebruik maken van reeds beschikbare data, in alle fases van de levenscyclus van een bouwwerk. DSGO bouwt verder op de afspraken en standaarden die al aanwezig zijn en met succes worden toegepast.

Techniek Nederland heeft samen met Ketenstandaard, 2BA en samenwerkingspartners al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw op soortgelijke wijze gewerkt aan informatie-uitwisseling van productgegevens en logistieke processen in de installatieketen. De voordelen voor installateurs, groothandel en fabrikanten hebben zich al jaren bewezen. Met DSGO gaan we die voordelen ook in andere processen bij de installateurs en andere partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector ervaren. (Techniek Nederland)

The post Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving appeared first on Installatie360.