Nederland halverwege doel hernieuwbare energie

Het gebruik van hernieuwbare energie in Nederland is inmiddels over de helft richting het afgesproken doel voor 2030. In 2022 kwam van alle energie die werd verbruikt (elektriciteit én warmte) 15 procent uit hernieuwbare bronnen. Dat was een jaar eerder nog 13 procent, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In EU-verband heeft Nederland vastgelegd dat in 2030 minimaal 27 procent van ons totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet komen.

Vooral de opwekking van duurzame energie uit zon en wind neemt snel toe. Zonne-energie groeide met 45 procent in een jaar tijd. Dat kwam vooral doordat het aantal zonnepanelen snel toenam, maar ook doordat het een zonnig jaar was. Windmolens leverden 14 procent meer stroom dan een jaar eerder.

Het gebruik van biomassa nam juist af met 15 procent. Biomassa bestaat bijvoorbeeld uit hout, snoeiafval, olie uit zaden of zuiveringsslib. Het geldt als hernieuwbaar, omdat door de aanplant van nieuwe bomen CO2 uit de lucht wordt gehaald, maar het gebruik ervan is omstreden. Biomassa verbranden levert luchtvervuiling op en de CO2-uitstoot die het veroorzaakt kan pas in de loop van vele jaren weer worden goedgemaakt met nieuwe bomen die het broeikasgas weer opnemen.

Dat het aandeel biomassa begint af te nemen, is niet verwonderlijk. Vanwege de nadelen heeft het kabinet enkele jaren geleden al besloten geen nieuwe subsidies meer te geven voor het verstoken van biomassa om elektriciteit op te wekken. Daar kwam vorig jaar een subsidiestop bij voor het opwekken van warmte met biomassa. (via ANP)

The post Nederland halverwege doel hernieuwbare energie appeared first on Installatie360.