Slechte binnenluchtkwaliteit te lijf gaan

De gemiddelde Nederlander verblijft 93% van zijn leven binnen, dat wil zeggen in huis, op het werk of elders in een gebouw. Vaak wordt buitenlucht aangezogen om de lucht in een gebouw te verversen. Echter, als gevolg van diverse factoren binnen een gebouw is de binnenluchtkwaliteit vaak (veel) slechter dan buiten. Een zorgelijke ontwikkeling, maar niet onoverkomelijk volgens Alphons Stevens van Rentokil Specialist Hygiëne.

Het is een gegeven dat de luchtkwaliteit slecht is in Europa. “Jaarlijks sterven er 7 miljoen mensen in Europa aan slechte luchtkwaliteit,” zo citeert Stevens uit recent onderzoek. “Daarvan zijn ongeveer 3 miljoen slachtoffers te betreuren als gevolg van de kwaliteit van de buitenlucht en maar liefst 4 miljoen vanwege een slechte binnenluchtkwaliteit. Een optimaal binnenklimaat is dus zeer belangrijk en wordt vaak onderschat. Oorzaken zijn onder meer een slechte ventilatie, geen/slechte filterwisselingen of geen periodiek onderhoud / reiniging aan de kanalen.”

Hygiëne-check
Ventilatie, temperatuur en vochtigheid zijn de drie variabelen die van belang zijn voor een goed binnenklimaat. Rentokil Specialist Hygiëne kan gebouweigenaren begeleiden in het realiseren van een goed binnenklimaat. “Door de jaren heen kan de functie of bezetting van een gebouw wijzigen. Het is belangrijk om periodiek te (laten) inventariseren of het gebouw nog wel voldoet aan de ontwerpcondities en/of aan de gewijzigde situatie en bezettingsgraad,” zegt Stevens. “Achterstallig of slecht onderhoud aan installaties heeft grote impact op het rendement van de toestellen. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het goed om de CO2 te monitoren over verschillende/meerdere dagen. En door microbiologisch onderzoek wordt inzicht verkregen in de gisten-, bacterie- en schimmelgroei in de installatie. Wij hanteren een hygiëne-check waarop we een installatie beoordelen. Indien noodzakelijk schrijven we een persoonlijk verbeterplan, dat veelal bestaat uitt het reinigen van de bestaande installatie en/of het optimaliseren van de huidige installatie.”

Met de hygiëne-check en de bijbehorende acties tillen we het binnenklimaat naar een hoger niveau. “Op die manier bestrijden we een aantal ‘nieuwe’ ziektebeelden die veelal ontstaan als gevolg van het energiezuinig bouwen, een foutieve instelling van installaties en beperkt of geen onderhoud.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Rentokil Specialist HygiëneMeer informatie

 

 

The post Slechte binnenluchtkwaliteit te lijf gaan appeared first on Installatie360.