Wolk van mist geeft vuur geen kans

Het beschermen van gebouwen, mensen en eigendommen tegen een brand kan op velerlei manieren. Hogedrukwatermist is volgens Jean-Paul Lamers van Fire Technology bewezen effectief en een volwaardig alternatief voor een sprinklerinstallatie met geringe gevolgschade en een tot wel 70% lager waterverbruik. De wolk van mist geeft vuur geen kans en is bij uitstek geschikt voor toepassing in historische gebouwen, datacenters, zorginstellingen en renovatieprojecten. Maar ook voor een ‘lokale beveiliging’ bij industriële toepassingen.

Rook geen kans
Fire Technology levert in de Benelux en Duitsland het actieve blussysteem HI-FOG® van Marioff. Een hogedrukwatermistsysteem gaat uit van drie mechanismes om een brand te bestrijden: koelen, stralingswarmte blokkeren en het plaatselijk wegnemen van de aanwezige zuurstof. “Een sprinklerinstallatie daarentegen moet het vooral hebben van ‘natmaken’ en verbruikt grote hoeveelheden water,” zegt Jean-Paul. “Voor een datacenter, kantoor- of zorgomgeving is dat verre van wenselijk. Een hogedrukwatermistsysteem daarentegen geeft met een wolk van mist het vuur geen kans en houdt de gevolgschade beperkt. HI-FOG®onderdrukt niet alleen de brand, maar reduceert met het watergordijn ook de rookontwikkeling. Een win-win.Bovendien neemt een hogedrukwatermistinstallatie met zijn kleinere leidingdiameters van 12 tot maximaal 38 millimeter veel minder ruimte in beslag. Een relatief kleine watertank of een aansluiting op de drinkwaterleiding volstaat.”

Actief blussysteem
Vanuit het verleden is men geneigd eerder bouwkundige (passieve) maatregelen te nemen als het gaat om brandpreventie dan het toepassen van een actief blussysteem, meent Jean-Paul. “Als gevolg van de strengere wet- en regelgeving, maar vooral aangescherpte eisen van de verzekeraars, moet men kunnen garanderen en aantonen dat de passieve maatregelen aan de eisen voldoen. Vooral het handhaven brengt voor de beheerder een grote kostenpost met zich mee. Een actief blussysteem zoals het HI-FOG® hogedrukwatermistsysteem is eenvoudiger te onderhouden en beheren in vergelijking met een bouwkundige situatie. In die zin wordt een actief blussysteem nu veel breder gedragen dan een aantal jaar geleden. Het HI-FOG®hogedrukwatermistsysteem maakt grotere brandcompartimenten en langere loopafstanden mogelijk. Ook dat scheelt in de (ver)bouwkosten.”

Local application
Sinds kort is het hogedrukwatermistsysteem van Fire Technology ook door de gerenommeerde verzekeraar FM goedgekeurd voor lokale beveiliging van installaties. Jean-Paul legt uit wat dat betekent. “In grote industriële omgevingen vormen vaak slechts enkele machines een brandrisico. Door de installatie uit te rusten met een hogedrukwatermistsysteem kun je heel lokaal blussen en hoeft de rest van de omgeving niet beveiligd te worden. En na een eventuele blussing is de schade vaak beperkt en komt de continuïteit van het bedrijfsproces niet in gevaar. Sinds kort hebben we van FM een uitgebreide goedkeuring voor deze toepassing, met name interessant voor grote industriële omgevingen of beveiliging van noodstroom aggregaten bij datacenters.”

Fire Technology biedt overigens samen met haar zusterbedrijven FireSafe en FireX totaaloplossingen in de zin van projectmatige brandveiligheidsconcepten. “Deze combinatie maakt dat we alle gebouwen volledig kunnen voorzien van actieve blussystemen, waaronder ook blusgas en schuim,” besluit Jean-Paul Lamers.

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Fire TechnologyMeer informatie

 

The post Wolk van mist geeft vuur geen kans appeared first on Installatie360.