Profijt Isolatie presenteert emissiebevindingen op Renovatie & Transformatie 2024 (video)

Uitstoot van schadelijke emissies bij aanbrengen spuitisolatie weerlegd

Met het oog op de energietransitie staan we voor een enorme verduurzamingsoperatie van de gebouwde omgeving. Het begint allemaal met (extra) isoleren. Eén van de mogelijkheden om snel en adequaat te isoleren, is het aanbrengen van een spuitisolatie onder de vloer en/of het dakbeschot. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft in opdracht van Profijt Isolatie recent onderzoek gedaan naar o.a. de uitstoot van emissies bij het aanbrengen van Icynene H2foamLite open cel gespoten isolatieschuim, want daarover heerst nogal wat onduidelijkheid in de markt. De resultaten daarvan worden gepresenteerd op de vakbeurs Renovatie & Transformatie van 14 t/m 16 mei 2024, maar wij geven je nu alvast een voorproefje.

Aanleiding voor dit onafhankelijk onderzoek is de nodige onduidelijkheid in de markt over IcyneneH2foamLite open cel gespoten isolatieschuim, begint Gertjan Prins van Profijt Isolatie. “En dat leidt al snel tot allerlei cowboyverhalen”. Zo ligt het gebruik van PUR onder een vergrootglas. Wat eigenlijk erg jammer is. Want er is geen causaal verband tussen ziektes en PUR, zo heeft de Gezondheidsraad jaren geleden al aangetoond. Verder worden er nauwelijks praktijkmetingen gedaan om inzicht te krijgen over de uitstoot van schadelijke emissies tijdens het aanbrengen van spuitisolatie. De Europese regelgeving daaromtrent baseert zich voor het bepalen van de grenswaarden enkel op labonderzoek. Tot slot worden open en gesloten cel spuitisolatie over één kam geschoren. We hebben daarom onafhankelijk bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs in de hand genomen om een aantal zaken aan te tonen aan de hand van gehouden praktijkmetingen.” Profijt Isolatie heeft dit geheel op eigen initiatief gedaan om juist duidelijkheid en transparantie te geven over de inzet van IcyneneH2foamLite open cel spuitisolatie. Tenslotte is dit juist een economische, duurzame en innovatieve manier van isoleren.

Onafhankelijk onderzoek

Het rapport van Nieman Raadgevende Ingenieurs wordt op de vakbeurs Renovatie & Transformatie gepresenteerd en uitgebreid toelicht. Toch wil Gertjan alvast een tipje van de sluier oplichten: “In het rapport wordt uitleg gegeven over de verschillende typen spuitisolatie en worden de verschillen tussen open en gesloten cel spuitisolatie objectief benoemd. Want er zit wel degelijk verschil op aspecten als; geuroverlast, watergeblazen, dampopenheid en losmaakbaarheid. De praktijktesten van IcyneneH2foamLite open cel gespoten isolatieschuim blijken qua emissie uitstoot ook onder de nieuw gestelde grenswaarde te blijven. De uitslagen zijn erg positief. Dat wisten we eigenlijk al wel, maar het is nu ook aangetoond door onafhankelijk praktijkonderzoek. “De resultaten zijn dermate positief dat bij het toepassen van IcyneneH2foamLite open cel gespoten isolatieschuim in kruipruimtes het eigenlijk niet eens nodig is om bewoners tot 2 uur na het aanbrengen uit de woning te weren zou je bijna denken”, aldus Gertjan Prins. We hebben namelijk al na 30 minuten metingen gehouden en daaruit zijn ook geen schadelijke emissies gemeten. Die regel van twee uur het huis verlaten is een paar jaar geleden arbitrair vastgesteld. In veel gevallen is dat geen probleem als je daar maar aan de voorkant ook goed in communiceert. Mensen kunnen prima even een boodschap doen. Voor bewoners die minder mobiel zijn, kan het wel lastig zijn. Echter, op de gespecialiseerde manier waarop wij IcyneneH2foamLite aanbrengen met geopende voordeur en afzuiging in de hal en de inzet van onze machines, wordt er in de woonkamer geen uitstoot van schadelijke emissies gemeten of geuroverlast ervaren, zo blijkt uit de praktijkmetingen.” Uiteraard blijft het van groot belang dat het volgens de veiligheidsvoorschriften en eisen gecertificeerd wordt aangebracht.

Economische en duurzame keuze

Gezien die resultaten, stelt Gertjan de geadviseerde afwezigheid van minimaal 12 uur om zolders af te sluiten en daar niet te komen na het aanbrengen van IcyneneH2foamLite -spuitisolatie bij dakisolatie wél ter discussie. “Op het moment dat je goed ventileert, is 2 uur meer dan voldoende”, vindt hij. Wordt ongetwijfeld vervolgd! “Met Profijt Isolatie hebben we in ieder geval een hele duidelijke keuze gemaakt. We gebruiken uitsluitend IcyneneH2foamLite voor binnentoepassingen. Het is duurzaam, watergeblazen en heeft de minste vochtopname van alle open cel spuitisolatie. Onze apparatuur is er volledig op ingericht en ons personeel voor opgeleid. We zijn in staat om hele wijken op een efficiënte en economische manier te verduurzamen met nauwelijks overlast voor bewoners en zonder enige aantoonbare schadelijke bijvangst. Een goede en transparante bewonerscommunicatie is hierin cruciaal. Dus woningbouwcorporaties en aannemers, kom maar op, wij staan gesteld voor de enorme isolatie-opgave die er ligt”, besluit Gertjan vastberaden.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Profijt Isolatie. Meer informatie