UBA Bouw realiseert transformatieproject KARSP! Amsterdam (video)

Karspeldreef 4 is een transformatieproject in Amstel III, een gebied dat nu overwegend een kantoorfunctie heeft, maar in de toekomst een gemengde stadswijk wordt met ca. 5.250 woningen, 53.000 m² kantoren en 16.000 m² voorzieningen.

Het project omvat de ontwikkeling van 274 huurwoningen, 1.140 m² commerciële en maatschappelijke voorzieningen en een parkeergarage met 101 parkeerplaatsen, 41 scooter parkeerplaatsen en een fietsenstalling met 845 fietsparkeerplaatsen, waarvan 548 op de onderste laag en 297 op de tweede laag. Op de locatie stond een kantoorgebouw. Na sloop wordt in het project KARSP! een programma van 274 woningen gerealiseerd, een bescheiden commercieel/maatschappelijk programma (CA. 1.140 m² bvo), een parkeergarage met 101 parkeerplaatsen en een fietsenstalling met 808 stallingsplaatsen.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar UBA. Meer informatie