Akkoord over nieuw bouwtoezicht

De nieuwe manier voor toezicht op nieuwbouw is een stap dichterbij gekomen. Rijk en gemeenten hebben een akkoord gesloten. Het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen wordt deels overdragen aan het bedrijfsleven zelf, ‘onder de vleugels van de gemeenten’, aldus minister Kajsa Ollongren (Wonen). Nu is het nog helemaal in handen van gemeenten, met vaak slechts een ‘papieren toets’ door Bouw- en Woningtoezicht.

Door de inzet van onafhankelijke bouwtechnische bureaus, zogenoemde kwaliteitsborgers, moet het toezicht beter en goedkoper worden. De bouwende partijen dragen meer verantwoordelijkheid, dus aansprakelijkheid, voor hun werk. Voor de bouwer is het dus ook belangrijk dat de controleur zijn werk goed doet, redeneert Ollongren.

Zij hoopt door het akkoord met de gemeenten tegemoet te komen aan bezwaren in de Eerste Kamer. Zo vroeg het CDA zich af of gemeenten nog wel voldoende konden handhaven. Dat is geregeld en gemeenten kunnen blijven ingrijpen. Het streven is om het nieuwe toezicht vanaf 2021 geleidelijk in te voeren. Het bouwtoezicht is in het nieuws door onder meer instortende parkeergarages, problemen met gevelplaten en afbrekende balkons.

The post Akkoord over nieuw bouwtoezicht appeared first on Facade360.