Digital Meeting – Automatiseren en digitaliseren van aluminium constructeurs in België

De hele wereld digitaliseert. Het is algemeen bekend dat de bouwsector over het algemeen niet voorop loopt als het gaat om de adoptie van digitalisering en automatisering. In hoeverre geldt dat ook voor de aluminium constructeurs? Reden voor ons om een Digital Meeting rond dit topic te verzorgen met aan de ‘digitale tafel’ een aantal aluminium constructeurs en software-experts (leveranciers). Het leidt tot verassende inzichten en bovenal interessante tips and tricks.

In hoeverre is de huidige productie bij aluminium constructeurs reeds geautomatiseerd?

Er zit volgens de software-experts een ongelooflijk groot verschil tussen de gevelbouwers. Van klein tot groot. Een hele kleine kan al heel ver geautomatiseerd zijn, terwijl een hele grote gevelbouwer iets minder ver staat. En vice versa. De interesse naar automatisering is bij iedereen zeer aanwezig, menen de experts.

Als we de gevelbranche qua automatisering vergelijken met de automobielindustrie, dan valt er nog een stuk te winnen. Al moeten we ons wel realiseren dat we in de gevelbranche iedere dag bezig zijn met one of a kind producten. We leveren altijd maatwerk. Ter vergelijk: als je in de automobielindustrie een auto 3 millimeter groter bestelt, kijk eens wat er dan gebeurt? Aluminium constructeurs doen dat iedere dag met elk product.

Als we nu met z’n allen zouden afspreken dat we schrijnwerk in modulematen van 5 of 10 centimeter zouden produceren, dan wordt het natuurlijk eenvoudiger, ook qua automatisering. Maar of dat de creativiteit van de architect en de kwaliteit van de gebouwde omgeving ten goede komt, is een tweede.

Volgens de experts is het vooral belangrijk om eerst de interne processen bij aluminium constructeurs onder de loep te nemen en dat te automatiseren. Denk aan papierloos werken. Ervoor zorgen dat medewerkers geen dubbelwerk meer hoeven te doen. Daar valt nog veel winst te behalen. Neemt niet weg dat een grote groep bedrijven daar al op inzet om sneller en efficiënter te werken, zonder fouten, zo erkennen de experts.

Wat zijn de basisvereisten?

Standaardisatie is een basis, maar het koppelen van onderliggende processtappen is de sleutel. Verschillende softwaresystemen zullen goed op elkaar moeten aansluiten. Met andere woorden, hetgeen in station A is ingegeven, doorpakken op station B. Geen dubbele entry meer. Daarmee wordt het proces gestandaardiseerd en kun je automatisatie doortrekken door het hele bedrijf, zowel op kantoor als op de werkvloer. Het levert een bizarre tijdsbesparing op volgens de software-experts.

Je zal duidelijk moeten blootleggen waar de problematiek op de werkvloer ligt. Automatisering op machineniveau is vaak al wel doorgevoerd. Het probleem of beter gezegd de uitdaging zit hem volgens de aluminium constructeurs in deze Digital Meeting vooral in de logistieke opvolging. Er is nog een hele stap te zetten naar automatisatie en digitalisatie in de magazijnen. Toch zijn de mogelijkheden er wel. Machineleveranciers die zorgen voor buffersystemen en robots die profielen in de juiste vakken steken. Al die software is bovendien aan elkaar te ‘knopen’.

Bovengenoemde is volgens de aluminium constructeurs uiteindelijk een must om in de toekomst te kunnen blijven concurreren met Oost-Europese collega’s die het voordeel hebben van een veel lagere loonkost. We zullen innovatiever moeten zijn. Neemt niet weg dat deze stappen vaak makkelijk beschreven worden, maar in de omzetting naar de praktijk toch op wat uitdagingen stuitten, beseffen ook de software-experts.

Medewerkers op de werkvloer staan vaak niet allemaal even ver in de adoptie van digitale technieken. Als je echter kunt laten zien dat het voordelen met zich meebrengt, dat je met apps bijvoorbeeld frustraties en problemen op een eenvoudige manier kunt wegnemen, dan raken ze wel geënthousiasmeerd om een vervolgstap te zetten. Ze moeten er de meerwaarde van inzien.

Het is goed om met 1 of 2 personen die er voor openstaan te beginnen. Zij raken enthousiast, waarna de groep langzaamaan groter wordt. Draagvlak creëren is volgens de experts de enige manier om digitalisatie door te voeren, tenzij je het bedrijf rigoureus wil omgooien. Bedenk bovendien dat er steeds meer jonge mensen bijkomen in productieafdelingen. Zij zijn vaak een beetje teleurgesteld over het gebrek aan digitale middelen in de werkplaats. Digitalisatie maakt het beroep ook sexyer.

Toch valt er ook nog wel wat winst te behalen in het rechtlijniger maken van de basis in de productiehal. De interne huishouding aanpassen, zodat medewerkers niet de ganse dag met profielen over en weer lopen om (na)bewerkingen te doen maar de stations elkaar keurig opvolgen. Stel een grondplan op en kijk waar de grootste winst is te behalen qua routing. En vervolgens, koppel de machines met de juiste software zodat data overal beschikbaar is. Deze twee elementen doorvoeren, kan al een behoorlijke impact hebben.

Kortom, de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Serveer enkel de informatie die nodig is op een bepaald station / werkplek. Daar zien de experts een enorme toekomst in. En inderdaad, voorkom dat medewerkers over en weer moeten lopen. Het bevordert niet alleen de efficiëntie, maar maakt ook dat medewerkers zo min mogelijk gaan lopen. Zeker in deze coronatijd, waar je zo min mogelijk beweging wil hebben, een extra pre.

Welke software is hiervoor beschikbaar?

Afzonderlijke software is volop beschikbaar. De ambitie is om alle software zodanig met elkaar te laten communiceren dat de eindgebruiker het idee heeft dat hij of zij met één softwarepakket werkt. Onderliggend kunnen dat meerdere systemen zijn. Sterker nog, het moeten wel meerdere oplossingen zijn om alles te regelen. De aluminium constructeurs aan tafel zijn volgens eigen zeggen op de goede weg, maar van een 100% oplossing is geen sprake.

Dat laatste is volgens de software-experts een utopie. Natuurlijk moet je die doelstelling overeind houden, maar op het moment dat je ziet dat je die 100% niet direct kan invullen, waarom start je dan niet met een 80% oplossing, als die wel voorhanden is? Aluminium constructeurs willen vaak alle vraagstukken ingevuld zien, voordat men bereid is een stap te zetten richting automatisering. Zonde, menen de software-experts. Een totaaloplossing is bovendien een utopie. Je zal altijd meerdere partners nodig hebben, ook om tot een 80% oplossing te komen. Vervolgens is het gezamenlijk werken aan die laatste 20%.

Digitalisering en automatisering blijft een dynamisch proces. Ieder bedrijf en ieder proces is uniek. Niemand werkt exact hetzelfde. Ook is geen enkele lay-out van een productiehal identiek. De rode draad daarentegen is wel heel vergelijkbaar. Neemt niet weg dat er altijd meerdere softwaresystemen naast elkaar bestaan die met elkaar moeten communiceren om het werk van de aluminium constructeur van A tot Z efficiënter te laten verlopen. En dat die koppelingen steeds beter en makkelijker worden, dat staat vast. Er zit een wereld van verschil tussen de koppelingen van acht jaar geleden en nu. Software ontwikkelt zich zeer hard, maar de vraagstelling daarentegen ook.

Hoe ga je een integratiefase tegemoet? Hoe pak je dat aan?

Zet alle softwareleveranciers met elkaar om tafel waarmee je als aluminium constructeur wilt integreren, luidt het advies. Nogmaals, je hebt altijd meerdere systemen nodig. Laat de leveranciers met elkaar het werk doen. Zorg voor een planmatige aanpak, service en scholing om zo de adaptatie in de organisatie al aan het begin veilig te stellen.

Volgens de experts is er de afgelopen tien jaar al veel gebeurd. De software van alle leveranciers aan deze meeting communiceren op een hoog niveau met elkaar. Alles is of kan aan elkaar verbonden worden. De aluminium constructeurs daarentegen hebben wel meer behoefte aan training en scholing. Vaak gebeurt een implementatie top-down in plaats van bottom-up. Ook geven ze aan nood te hebben aan meer openheid van softwareleveranciers, waarbij bijvoorbeeld een onderdeel van de software opengesteld wordt (open source) en API’s bereikbaar worden om het laatste stukje maatwerk eigenhandig te kunnen doen.

Qua engineering en op het kantoor is er volgens de aluminium constructeurs al heel veel gebeurd, maar op de werkvloer gaan we in veel gevallen terug naar de eighties; een papieren plan dat mondeling wordt toegelicht. De constructeurs pleiten ervoor dat software dusdanig eenvoudig en vanzelfsprekend moet zijn dat iedereen ermee moet kunnen werken. Als het eenvoudig is, gaat het gebruikt worden.

Als het gaat om automatisering, zal je op iedere laag van de onderneming een passende oplossing moeten bieden die past bij de opleidingsgraad en complexiteit van de taken, menen de software-experts. Op het kantoor is over het algemeen een hogere mate van automatisering en bereidheid van het personeel om zich erin te verdiepen en te scholen. Op de werkvloer zal je niet meer informatie en tools moeten aanbieden dan dat er gevraagd worden. Maak het niet onnodig complex. Dus opnieuw, de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek.

Papierloos werken? Realiteit of toekomstmuziek?

Het kwam al even ter sprake, papierloos werken. Is het al de realiteit of nog toekomstmuziek? Het is absoluut mogelijk, stellen de experts. Het probleem schuilt er volgens de aluminium constructeurs nog in dat het in veel gevallen nog niet gebruiksvriendelijk genoeg is voor de werkvloer. Waarom is Apple zo groot geworden? Omdat het zo simpel en intuïtief werkt. Dat moet ook het doel zijn voor de software. Voor werknemers op de vloer moet eigenlijk alles ‘one click away’ zijn.

Mensen moeten er inderdaad wel voor open staan om volledig digitaal te werken. Staat de uitvoerder op de bouw ervoor open om met een tablet te lopen in plaats van met een set werktekeningen? Ja, als het eenvoudig gaat wel ja. Het is ook een kwestie van gewenning. Anderzijds, als je een jaar geleden zou vertellen dat we nu met z’n allen voor de computer een (bouw)vergadering zouden organiseren, had niemand je geloofd. Nu is het de normaalste zaak van de wereld.

De digitale middelen sparen ontzettend veel tijd uit. Daar is iedereen vandaag toch wel van overtuigd. Een tablet mee op de bouw betekent dat je bij problemen snel een foto kunt maken of het zelfs op afstand met een collega via videoconferencing kunt opvolgen. Dat is automatiseren en moderniseren. Diezelfde evolutie moet in veel gevallen nog gaan plaatsvinden in de productiehal. Maakt het intuïtief en de stappen vooral niet te complex. De techniek voor papierloos werken is er, de verschillende applicaties ook, het is nu een kwestie van adaptatie.

Papierloos werken, dus verregaand gedigitaliseerd, betekent ook dat je heel efficiënt kunt plannen. Dat zorgt voor een vlotte doorgang met zo min mogelijk ruis (lees: materiaal) om je heen. Processen zullen veel gestroomlijnder in elkaar overvloeien, zodanig dat buffers niet vollopen. Dat is eveneens een hele grote stap in automatisering, concluderen de experts.

Samengevat, de behoefte naar automatisatie en digitalisatie is enorm. We hebben in de branche echter te maken met een tweedeling. Bedrijven die echt vooruit kunnen en willen op dit moment en bedrijven waar hoofdzakelijk het personeel angst heeft voor verandering en digitalisering. Uiteindelijk zullen ook deze bedrijven mee op de trein springen. Je hebt altijd voorlopers die alle hobbels weghalen en de grote groep die er achteraankomt. Hobbels zullen er overigens altijd blijven, verwachten de experts. Ze zullen alleen steeds sneller weggenomen worden.

Kortom, ga het gesprek aan met softwareleveranciers, deel je problematiek en vraag om in samenspraak tot een oplossing te komen. Bij voorkeur bottom-up zodat draagvlak wordt gecreëerd in de gehele organisatie. Alleen op die manier kom je tot het gewenste resultaat dat past bij je bedrijf.

 

Deelnemers:

Paul Thyssen, Orgadata

Jochem De Langen, CAD-PLAN

Mauries Boley, ASteQ

Vincent Vandevelde, elumatec

Richard Verhoeckx, ISD Benelux

Wim Moerman, Willy Naessens Group

Kurt van Tomme, Kurt van Tomme

Joep Roemgens, Schüco

Joël Van den Broeck, Vorsselmans

The post Digital Meeting – Automatiseren en digitaliseren van aluminium constructeurs in België appeared first on Facade360.