EU wijzigt regelgeving energieprestaties van gebouwen

In het kader van de klimaatdoelstelling en meer in het bijzonder de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie veel bestaande regelgeving tegen het licht gehouden. Zo ook de bekende energieprestaties van gebouwenrichtlijn, de EPBD.

Op 15 december bracht de Europese Commissie haar voorstel uit met een nieuwe doelstelling dat nieuwe gebouwen in de EU niet ‘bijna’ CO2 neutraal (BENG) maar helemaal CO2 neutraal moeten zijn. Dit is voorzien voor na 2030 en vanaf 2027 voor nieuwe openbare gebouwen. Tot 2030 blijft BENG de norm bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie. De nieuwe definitie is: Een emissievrij gebouw (ZEB) heeft een zeer hoge energieprestatie in overeenstemming met het principe van energie-efficiëntie. De zeer lage hoeveelheid energie die nog steeds nodig is, wordt volledig gedekt door nabije hernieuwbare energiebronnen.

EU gebouwen moeten tegen 2050 emissievrij zijn, niet langer ‘bijna’ emissievrij maar echt 0 emissies. Het gaat nu nog om de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen bij het gebruik van gebouwen maar de eerste elementen worden geïntroduceerd om de koolstofemissies gedurende de hele levenscyclus van een gebouw aan te pakken.

Het gaat in dit stadium nog om een voorstel aan de EU lidstaten en het Europees Parlement. De Europese Commissie herziet vooral de doelstellingen voor 2030 en de renovatieverplichtingen. Het Europees Parlement lijkt echter in meerderheid akkoord te zullen gaan met het tenuitvoerlegging van de herzieningen aan de EPBD-richtlijn. (via Bouwend Nederland)

The post EU wijzigt regelgeving energieprestaties van gebouwen appeared first on Facade360.