Geen afvalwater meer bij poederlakbedrijf Alural

Alural heeft eerder dit jaar een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Daarmee gaat de jobcoater van 60 m3 afvalwater per dag naar een nullozerstatuut evolueren. Een unieke stap in de geschiedenis van het bedrijf en een voorbeeld voor velen. “Wij geloven dat water in de toekomst het nieuwe ‘gas’ wordt. Met deze investering trekken wij definitief de groene kaart”, zegt Philip Hilven van Alural.

Inherent aan de processen van een jobcoater zijn een gigantische waterconsumptie. “In het verleden hebben we al stevig ingezet op het beperken van het volume door onder meer onze spoeltunnels en baden in cascade te zetten. En de spoeling met demiwater vindt plaats in een gesloten circuit”, legt Philip uit. “Mede daardoor kon het afvalwatervolume gereduceerd worden van circa 140 naar 60 m3 per dag. We waren echter van mening dat het nóg beter kon. Passend bij onze ESG-visie (Environmental, Social en Governance) wilden we evolueren naar een nullozerstatuut. Dus: stoppen met lozen.”

Factor 30 lager waterverbruik
Om die ambitie te bereiken, moest Alural op zoek naar een state-of-the-art waterzuiveringsinstallatie. “Er bestond geen systeem dat die grote hoeveelheden van afvalwater kon verwerken, laat staan in combinatie met deze specifieke vervuiling”, weet Philip. “Samen met onze leverancier Eco-Vision hebben we een systeem uitgewerkt bestaande uit een voorzuivering in twee fasen in combinatie met vacuümverdamping. In de voorzuivering wordt de zware vervuiling onttrokken, waarna het afvalwater naar twee vacuümverdampers wordt gestuurd. Zo wordt het restresidu beperkt tot amper 2 m3 per dag concentraat dat wordt opgehaald door derden die dit verwerken en opnieuw inzetten. Dankzij de nieuwe installatie verbruiken we dagelijks slechts 6 m3 vers water. Dat is een factor 10 minder dan voorheen.”

De nieuwe waterzuivering is volgens Philip volledig redundant gebouwd. “Bij een nullozerstatuut mag je geen afvalwater meer lozen. Je moet er dus voor zorgen dat je op elk moment kunt zuiveren. Als de waterzuivering stilvalt, valt ook de productie stil. Daarom is de hele installatie dubbel uitgevoerd.” Philip benadrukt dat het een enorme investering is geweest. “Het nullozerstatuut is geen wettelijke verplichting. Door hier toch in te investeren, trekken we definitief de groene kaart.”

 

Voor meer informatie over Alural Meer informatie

 

The post Geen afvalwater meer bij poederlakbedrijf Alural appeared first on Facade360.