Gratis cursus duurzaam bouwen met hout

“De wijze van bouwen en materialiseren moet veranderen,” aldus Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft. Meer dan 35% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig uit de gebouwde omgeving, waarvan een derde specifiek gerelateerd is aan de productie van bouwmaterialen zoals beton, metaal en kunststoffen. Naast klimaatverandering zijn er nog andere uitdagingen waar de bouwsector mee te maken heeft, zoals schaarste van grondstoffen, gezondheidskwesties en de noodzaak om voldoende woningen te bouwen. “Eén van de meest kansrijke oplossingen is bouwen met hout en andere biobased materialen uit duurzaam beheerde bronnen.”

De nieuw ontwikkelde online cursus ‘Sustainable Building with Timber’ is ontworpen om deelnemers een holistisch begrip van duurzame houtbouw te geven. Met deze cursus kunnen alle belanghebbenden in de gebouwde omgeving – architecten, ontwikkelaars, ingenieurs, adviseurs en beleidsmakers, maar ook studenten -, kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om het enorme potentieel van houtbouw te benutten. Zij leren onder andere dat duurzaam bosbeheer een essentiële voorwaarde is voor het gebruik van hout in de bouw. Duurzaam bosbeheer stelt ons in staat om hout te gebruiken en tegelijkertijd bossen te behouden zonder de ecologische, sociale en economische functies ervan te schaden. Duurzaam geproduceerd hout draagt bij aan koolstofopslag, zowel in bossen als in gebouwen.

De eerste editie, van deze zeven weken durende online cursus start op 18 oktober 2023. Inschrijven kan hier. (via TU Delft)

The post Gratis cursus duurzaam bouwen met hout appeared first on Facade360.