Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen met de ontwerp-, bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen een intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend.

Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn materialen duurder en moeilijker verkrijgbaar, waardoor projecten duurder worden. Dat heeft gevolgen voor de continuïteit van bouwprojecten die van groot economisch en maatschappelijk belang zijn, zoals woningbouw en onderhoud en renovatie van infrastructuur en de gebouwde omgeving. Met deze intentieverklaring willen de betrokken partijen zich daarom gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er doorgebouwd kan worden.

De intentieverklaring bevat uitgangspunten om tot werkbare oplossingen te kunnen komen bij gezamenlijke projecten. Deze oplossingen zullen, afhankelijk van contractvormen en reeds gemaakte afspraken, per project worden bekeken. De verklaring bevat dan ook geen nieuwe juridische afspraken of budgettaire kaders, maar is erop gericht per project oplossingen te vinden die, onder moeilijke en onzekere omstandigheden, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer passen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over herontwerp, aanbesteding- en vergunningprocedures, over flexibilisering en eventueel temporisering in programmering en realisatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld de planning of invulling van een project kan worden aangepast om het project beter uitvoerbaar te maken door keuze voor andere materialen of de planning aan te passen op de levering van materialen die moeilijker te verkrijgen zijn.

The post Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend appeared first on Facade360.