Ledenraad benoemt nieuw BNA-bestuur

Op 19 september heeft een ruime meerderheid van de Ledenraad zes nieuwe BNA-bestuursleden benoemd. Annegien van Dijk (BRIQUE Architecten), Floris Overheul (Mecanoo), Wouter Thijssen (MVSA), Tim Vermeend (Urban Climate Architects), Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond) en Jan Peter Wingender (Winhov) zullen zich de komende periode inzetten voor de BNA. Tijdens de Ledenraad heeft het bestuur zich voorgesteld en is het advies van de selectiecommissie door de voorzitter Joost Ector toegelicht. Ook zijn er aanvullende vragen van leden van de Ledenraad beantwoord.

“Binnen een strakke planning is het gelukt om een mooi kernteam te formeren dat de BNA vanaf nu gaat besturen. Stuk voor stuk zijn het collega’s met een grote kennis van ons vakgebied en een waardevol eigen perspectief. Wel zien we nog lacunes in het team; onder de sollicitanten waren vrouwelijke kandidaten, jonge architecten en vertegenwoordigers van jonge bureaus dun gezaaid. Dat kan met verdere uitbreiding van het team worden verbeterd. Ik vertrouw erop dat dit nieuwe bestuur erin zal slagen om in de interessante tijd die voor ons ligt het belang van architectonische kwaliteit effectief te bepleiten”, aldus Joost Ector voorzitter van de selectiecommissie.

Per 22 september as. verdiept het nieuwe bestuur zich in de BNA als vereniging, buigt zich over de prioriteiten die er liggen zoals het vinden van een geschikte voorzitter en een nieuwe directeur, start met het uitwerken van de governance en het bepalen van de focuspunten in de belangenbehartiging. “Architecten zijn inventieve probleemoplossers, en in Nederland spelen op dit moment een aantal grote complexe vraagstukken. Veel van deze opgaven, zoals de klimaatverandering, de inclusieve samenleving en de huidige woningnood zijn ruimtelijk van aard. Dat vraagt ons inziens zowel om een sterke positie van architecten in samenleving, als om het versterken van de kennis en kunde van de architecten zelf. Met dit bestuur gaan we daar hard aan werken”, aldus het zojuist benoemde BNA-bestuur.

Eind dit jaar zal er meer duidelijkheid zijn over de toekomstige richting en koers van BNA. Op 2 november tijdens de BNA Architectendag maken de bestuursleden graag kennis met haar leden.

The post Ledenraad benoemt nieuw BNA-bestuur appeared first on Facade360.