Miljoenen voor energieonderwijs Noorden

Mbo-scholen, het bedrijfsleven en gemeenten in het noorden van Nederland willen in vier jaar 3400 vaklieden onderwijzen in de overstap van fossiele naar duurzame energie. Ze krijgen daarvoor twee miljoen euro subsidie van het Rijk, zo maakten de partijen bekend.

De noordelijke provincies krijgen de komende jaren naar verwachting te maken met een krimpende bevolking. Tegelijkertijd zijn er veel extra vaklieden nodig, want voor de overstap van Gronings gas naar andere energiebronnen zijn tal van technische aanpassingen nodig.

Scholen en 45 bedrijven uit Drenthe, Groningen en Friesland hebben daarom de handen ineen geslagen om dit tekort op te lossen. Met hun project Energy College willen ze 2400 studenten de nieuwste kennis over duurzame energie bijbrengen.

Ook duizend werknemers van technische bedrijven en driehonderd docenten worden bijgespijkerd. Het initiatief moet uiteindelijk leiden tot een stabiele instroom van techniekstudenten.

The post Miljoenen voor energieonderwijs Noorden appeared first on Facade360.