Regelgeving tegen oververhitting nieuwbouwwoningen

Per juli 2020 worden de eisen voor BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) van kracht. Minister Ollongren heeft het voornemen om tegelijkertijd met BENG een eis in te voeren die moet voorkomen dat woningen in de zomer binnen te warm worden.

Nieuwbouw kan zodanig worden ontworpen dat aan de eis kan worden voldaan. Denk daarbij aan het standaard opnemen van zonwering, dat de ventilatie helemaal is doordacht en dat er rekening wordt gehouden met de stand van de zon.

Voor nieuwbouwwoningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit indicatiegetal geeft het risico weer op temperatuuroverschrijding (TO) per oriëntatie van het gebouw. Als de energieprestatiebereking conform NTA 8800 wordt uitgevoerd, volgt daar de TOjuli-waarde uit en die mag de maximale waarde van 1,0 niet overschrijden.

The post Regelgeving tegen oververhitting nieuwbouwwoningen appeared first on Facade360.