Stikstof-uitspraak kost bouwsector 14 miljard euro

De bouwsector wordt in de komende vijf jaar hard getroffen door de stikstof-uitspraak van de Raad van State. ABN AMRO verwacht dat de bouw hierdoor 14 miljard euro omzet misloopt. Vooral de wegenbouw krijgt de rekening gepresenteerd. Zo komt ruim 9 miljard euro aan wegenbouwprojecten op losse schroeven te staan. Naast de infrastructuur wordt de woning- en utiliteitsbouw hard geraakt.

De Raad van State heeft al uitspraak gedaan over een aantal bestemmingsplannen voor nieuwe woningen en gebouwen en deze allemaal nietig verklaard. De woningbouwproductie haperde al door hoge bouwkosten en tekort aan personeel. De uitspraak van de Raad van State kan er volgens de bank voor zorgen dat de woningbouw tot stilstand komt. Hierdoor wordt het doel van de Rijksoverheid om 75.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, niet gehaald. ABN AMRO verwacht dat de woningbouw minimaal 1 miljard euro per jaar aan omzet zal mislopen. Vooral woningbouwprojecten in regio’s met een woningoverschot zullen moeilijk doorgang vinden.

The post Stikstof-uitspraak kost bouwsector 14 miljard euro appeared first on Facade360.