Utrecht steekt miljoenen in ov voor woningbouw

Provincie en gemeente Utrecht trekken samen 400 miljoen euro uit voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. Dat is noodzakelijk om de geplande bouw van ruim 80.000 woningen mogelijk te maken tot 2030, waarmee de gezamenlijke overheden de woningcrisis willen aanpakken.

De Metropoolregio Utrecht is het nationale verkeershart én de snelst groeiende regio in Nederland. In totaal is in eerste instantie 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en de nieuw te bouwen woningen bereikbaar te houden. Burgemeester Sharon Dijksma namens de Metropoolregio Utrecht: “De regio Utrecht is een ontzettend gewilde en geliefde plek om te wonen. Als snelst groeiende regio van Nederland leveren we de komende jaren een substantiële bijdrage aan het oplossen van het nationale woningtekort. Op dit moment piept en kraakt het OV-netwerk in de regio echter al. Zonder investeringen in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en gezonde manier groeien.”

Om de urgente opgave aan te pakken zijn provincie en gemeente Utrecht ieder bereid om 200 miljoen euro, samen 400 miljoen euro, vrij te maken. Hiermee leggen de partijen een aantrekkelijk bod op tafel om het Rijk helpen bij de woningbouwopgave. De komende periode gaan de partijen met het Rijk in gesprek over cofinanciering voor deze noodzakelijke OV-investeringen in de regio.

Tot 2030 worden onder meer in de grootschalige woningbouwgebieden in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Foodvalley meer dan 80.000 nieuwe woningen gebouwd. Zo komen in de nieuwe Utrechtse stadswijk Groot Merwede 20.000 woningen. In 2040 groeit Groot Merwede naar 42.000 woningen. Amersfoort groeit richting 2040 met 16.000 woningen, een toename van de woningvoorraad van 25 procent. (via Provincie Utrecht)

 

The post Utrecht steekt miljoenen in ov voor woningbouw appeared first on Facade360.