BodemBox in Lexmond

We zijn op uitnodiging van “van Vulpen” aanwezig op hun projectlocatie in Lexmond. Daar worden twee in gebruik zijnde waterleidingen met elkaar verbonden. Een project wat precies past bij “van Vulpen”!

“Van Vulpen” opgericht in 1966 en gevestigd in Gorinchem, is een ware specialist op het gebied van kabel- en leidingprojecten en sleufloze technieken. Wie een kijkje neemt op de website van “Van Vulpen” ziet een prachtige weergave van films en foto’s van een reeks referentieprojecten. Aan alle kanten straalt het specialisme en de professionaliteit er van af. Precies dat is de eerste indruk als we aan komen bij het project aan de Driemolensweg in Lexmond.

Om de waterleidingen op een veilige manier bloot te graven zonder teveel ruimte in beslag te nemen, is door “Van Vulpen” gekozen voor toepassing van een grondkerend systeem van BodemBoX. Vanwege de kruisende waterleidingen in de werkput, is gekozen voor een damwandBoX. Bij dit BoX-systeem worden damwandplaten in een omhulsel gedrukt. Doordat elke damwandplaat apart naar beneden gedrukt kan worden, is dit type systeem zeer flexibel en kan het uiterst goed toegepast worden bij dwarsleidingen of andere obstakels. Door t.p.v. de leiding de damwandplaat hoog te laten staan, wordt de leiding aan weerskant en aan de bovenzijde omsloten door het damwandBoX-systeem. Op deze manier ontstaat een grondkering rondom de leiding en kan er na ontgraving op een veilige manier aan de leiding gewerkt worden.

Het team van “Van Vulpen” is erg enthousiast over het systeem. Het was niet de eerste keer dat ze met dit systeem werkte dus ze hebben er voor gekozen om zonder instructie het systeem zelf in te graven. Dit hebben ze, vanwege de beperkte ruimte op de werklocatie, gedaan met een 40 tons long reach graafmachine. Uit ervaring weten ze dat de damwandBoX wel met een kleinere graafmachine in te graven is, maar dat een zwaardere met meer bereik, veel sneller en dus efficiënter werkt. Daarbij komt dit ook weer de veiligheid ten goede.

Na het bloot graven van de waterleidingen is bij de ene leiding een T-stuk gemonteerd. Zeer specialistisch werk waar het team van “Van Vulpen” zichtbaar trots op is. ‘Wat dat betreft hebben we maar ondankbaar werk, we creeren immers een waar kunstwerk en vervolgens wordt er grond overheen gegooid en ziet niemand er iets van’, zegt één van de jongens van “Van Vulpen” lachend. Ondankbaar werk is het zeker niet want de noodzaak van deze verbinding om schoon drinkwater te verzorgen voor het achterland, weten de jongens maar al te goed. ‘Volgende week dan worden de leidingen gecontroleerd buiten bedrijf gesteld zodat we kunnen aansluiten op de andere leiding. De planning en doorlooptijd van zo’n aansluiting zijn uiteraard heel belangrijk, maar we liggen goed op schema’ vertelt de voorman ons.

De waterleidingen zijn van het waternet van Oasen, zij zijn ook aanwezig op de projectlocatie om monsters te nemen. Wanneer de monsters goedgekeurd worden kunnen de mannen van “Van Vulpen” verder met het plaatsen en monteren van de tussenleidingelementen om zo de verbinding te verwezenlijken. Dan komt er weer zo’n prachtig kunstwerk van “Van Vulpen” onder de grond te zitten waar niemand er iets van ziet, maar waar tal van huishoudens dankbaar voor zijn dat ze dit voor elkaar gekregen hebben.