Regelmatig uitzonderingen op verplicht gasvrij bouwen

Sinds 1 juli 2018 mogen nieuwe huizen in principe niet meer worden aangesloten op het gasnet. Toch maken veel gemeenten een uitzondering op het aardgasverbod, wat mogelijk is door een ministeriële regeling die de uitzonderingsregels aangeeft.

De uitzonderingen die gemeenten hebben gemaakt variëren van enkele woningen tot complete woonwijken; soms wordt zelfs een hele gemeente als uitzonderingsgebied aangewezen, aldus BNR. De reden waarom gemeenten bepaalde woningen toch aansluiten op het gasnet variëren.

Dat een bouwproject financieel onhaalbaar wordt omdat het alternatief veel meer kost dan een gasaansluiting, is zo’n zwaarwegende reden. Ook de technische onmogelijkheid om een gebied aardgasvrij te maken – bijvoorbeeld door wettelijke voorschriften met betrekking tot geluid bij het plaatsen van warmtepompen  – is een zwaarwegende reden volgens het uitzonderingsreglement.

Een andere zwaarwegende reden kan zijn dat door het verbod een ander gemeentelijk beleidsplan om de wijk of een nabij gelegen wijk aardgasvrij te maken onhaalbaar dreigt te worden. Tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 mochten gemeenten bovendien soepeler met het verbod omgaan om vertraging van de bouwproductie te voorkomen.

The post Regelmatig uitzonderingen op verplicht gasvrij bouwen appeared first on Installatie360.