Besparen op brandveiligheidsinspectie is verkeerde zuinigheid

Normec is een type A geaccrediteerde inspectie-instelling die conform CCV-schema’s brandbeveiligingssystemen in gebouwen inspecteert. De inspectie van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen is bij risicogebouwen, zoals onder andere in de zorg, hotels en kinderdagverblijven een wettelijke verplichting, die volgens directeur Roy Senden vooral de laatste jaren in twijfel wordt getrokken. “Onbegrijpelijk,” vindt hij. “Bedrijven zien het als onnodige kosten, maar vergeten dat als het niet gebeurt, de gevolgen mogelijk niet te overzien zijn. Het is een verkeerde bezuiniging om het niet te doen. Júist doordat we het in Nederland zo goed op orde hebben, wordt rampspoed voorkomen.”

Tijdens een inspectie wordt de samenhang van brandmeld- en ontruimingsinstallaties bekeken in relatie tot het gebouwgebruik en de bouwkundige brandveiligheid of bijvoorbeeld de gestuurde deuren in brandscheidingen zelfsluitend zijn en of het ontruimingsplan op orde is. “Dat alles in relatie tot installaties,” benadrukt Senden. “De markt denkt dat als een inspectie-instelling is geweest, dat het gebouw qua brandveiligheid helemaal op orde is. Onzin. Het geldt alleen voor de demarcatie waarbinnen de inspectie is uitgevoerd en is dus afhankelijk van de breedte van de scope. Slechts een deel van de brandbeveiliging wordt dus integraal bekeken, niet de volledig brandveiligheid.”

Inspecteren
Conform het Bouwbesluit moeten diverse brandmeld- en ontruimingsinstallaties voorzien zijn van een CCV-inspectiecertificaat, uitgegeven door een type A geaccrediteerde inspectie-instelling of gelijkwaardig. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in dertien verschillende gebruiksfuncties, zoals wonen, industrie, sport, enz. “Wij inspecteren brandmeld- en ontruimingsinstallaties en vast opgestelde blusgasinstallaties. Daarbij wordt vooraf bepaald of de installaties voldoen aan de doelstelling (persoonlijke veiligheid) en de afgeleide doelstelling (tijdig signaleren en veilig vluchten). Wij toetsen en controleren vervolgens of dat in de praktijk ook het geval is en de installatie op zijn taken berekend is. De situatie of indeling van een gebouw kan immers in de loop der tijd wijzigen.”

Voorkomen is beter dan genezen
Brandveiligheid is vaak een item dat pas aan het einde van een bouwtraject ter tafel komt. “Een gemiste kans,” meent Senden. “Wat wij zien is dat in veel gebouwen het beoogde veiligheidsniveau tot wel 5 keer (!) wordt overschreden. In elke situatie wordt gekozen voor functiebehoud bekabeling, vaak uit onwetendheid. Dat maakt de installaties onnodig duur. Als je bijvoorbeeld kiest voor een sprinklerinstallatie zijn kabels met functiebehoud, mits goed toegepast, overbodig. Dat geldt ook als je kabels infreest of in een lus legt. Bouwkundig gezien valt er nog veel winst te boeken, ook bij de integratie en montage van installaties. We komen regelmatig tegen dat een rookmelder wordt geplaatst bij een brandluik dat ‘toevallig’ ook voor natuurlijke ventilatie wordt gebruikt. Kortom, door vroegtijdig met een geaccrediteerde inspectie-instelling om tafel te gaan, worden dergelijke zaken voorkomen en bespaart zo onnodige of onvoorziene kosten achteraf.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar NormecMeer informatie

 

 

The post Besparen op brandveiligheidsinspectie is verkeerde zuinigheid appeared first on Installatie360.