Handhaving op schijnzelfstandigheid opnieuw uitgesteld

Het is aan een nieuw kabinet om te bepalen wanneer de Belastingdienst van start gaat met het handhaven op schijnzelfstandigheid. Het opstarten van de handhaving per oktober 2021 wordt hierdoor wederom uitgesteld.

De behoefte bij bouw- en infrabedrijven aan duidelijkheid en zekerheid vooraf bij de inzet van zelfstandigen is groot. Handhaving door de Belastingdienst zou zorgen voor meer duidelijkheid, zo was de verwachting in 2016. Inmiddels zijn we vijf jaar verder, is handhaving nog steeds niet opgestart en is de behoefte aan duidelijkheid en zekerheid alleen maar toegenomen, mede door de groei van het aantal zelfstandigen die werkzaam zijn in de bouw en infra. Wederom wordt het opstarten van handhaving verder uitgesteld. De Belastingdienst grijpt alleen in bij kwaadwillendheid of wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een ‘redelijke termijn’ opvolgen.

Nu voorlopig nog geen zicht is op meer duidelijkheid en zekerheid vooraf, adviseert Bouwend Nederland zijn leden om vooral gebruik te blijven maken van de goedgekeurde modelovereenkomst. Daarbij is het tevens van belang om kennis te nemen van de toelichting bij de modelovereenkomst. (Bouwend Nederland)

The post Handhaving op schijnzelfstandigheid opnieuw uitgesteld appeared first on Installatie360.