Het belang van een kwaliteitslabel voor paneelbouw in Nederland

Een mijlpaal is bereikt, de Federatie Paneelbouw introduceert een kwaliteitslabel in de markt van paneelbouw in Nederland. Er is in de afgelopen tijd erg hard aan gewerkt en daar is het resultaat dan ook naar! Dit jaar nog worden er maar liefst vier aangesloten paneelbouwers getoetst aan de gestelde normen. Waarom zo’n kwaliteitslabel? En waarom juist nu? We bellen met Jan Hartman, Projectmanager binnen de Federatie Paneelbouw en vragen hem het spreekwoordelijke hemd van het lijf.

Waarom was er binnen de branche behoefte aan een kwaliteitslabel?
“Gevestigde bedrijven voelen de aanwezigheid van zogenoemde ‘garageprojecten’: zzp’ers en kleine ondernemingen met minimale overhead. Die gaan toch soms wat nonchalanter om met materiaalkeuzes, normen en wet- en regelgeving, waardoor ze lagere prijzen rekenen. Een kwaliteitslabel biedt dan meerwaarde, want hiermee toon je als paneelbouwer aan dat je een gegarandeerde kwaliteit levert. Het label geeft meer kansen op nationale erkenning, opdrachten én eerlijke prijzen.”

Met welk doel is het kwaliteitslabel ontwikkeld?
“Om ervoor te zorgen dat je als paneelbouwer kunt aantonen dat je werkt volgens de laatste richtlijnen, normen, kwaliteit en procesborging. Een werkwijze die het juiste niveau aangeeft en resulteert in een optimale gewaarborgde kwaliteit. Dit wordt bij de paneelbouwers op locatie beoordeeld door onafhankelijke paneelbouw georiënteerde auditeurs en vastgelegd in een kwaliteitslabel.”

Hoe ‘levend’ is de branche paneelbouw en hoeveel kennis heeft Nederland?
“De branche is op dit moment zeer actief. Paneelbouw maakt een transitie door van een analoog proces naar een digitaal proces. Internationaal gezien zijn we hier al ver mee, dit zal ons in de toekomst veel voordelen bieden. “Ook de keuze voor het vak paneelbouwer wordt hierdoor voor studenten aantrekkelijker.”

Welke effecten van het label zullen we merken in de branche?
“Opdrachtgevers zullen de gegarandeerde kwaliteit herkennen en dit omzetten in meer opdrachten. Ik verwacht ook dat nog meer paneelbouwers zich bij de Federatie Paneelbouw zullen aansluiten. Dit zal de positie van de Nederlandse paneelbouw nog verder versterken.”

Wat is jouw rol binnen de Federatie Paneelbouw
“Het waarborgen van de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen, ter stimulatie en het behoud van de paneelbouw- én de maakindustrie in Nederland is de missie waar ik mij als Projectmanager binnen de Federatie paneelbouw mee bezighoud. Er zijn diverse bedreigingen die het vak paneelbouw in Nederland onder druk zetten. Veel van de ervaren mensen in de paneelbouw gaan met pensioen. Zij beheersen alle aspecten van het paneelbouwvak: van het maken van ontwerpen en tekeningen tot het lezen van schema’s én het verrichten van zowel de mechanische als de elektrische werkzaamheden aan het paneel. De vakkennis verdwijnt. Werkgevers vangen dat deels op door invoering van arbeidsspecialisatie, waarbij meerdere medewerkers elk hun eigen specifieke werkzaamheden invullen. Maar ondertussen zijn de mensen die het hele traject kunnen overzien nog maar schaars. Door deze ontwikkelingen, maar ook door een continue prijsdruk, wijken Nederlandse paneelbouwers steeds vaker uit naar het buitenland. Door de krachten van de Nederlandse paneelbouwers te bundelen zijn we goed onderweg om deze bedreigingen om te zetten naar een sterke, flexibele internationaal georiënteerde paneelbouwindustrie.”

The post Het belang van een kwaliteitslabel voor paneelbouw in Nederland appeared first on Installatie360.