Nieuwe NEN 1087 voor een gezonder binnenklimaat

Er is steeds meer aandacht voor ventilatie in woningen, maar de uitwerking laat helaas in veel gevallen nog te wensen over. Aan het woord is Jimmy Onstenk, Category manager ventilatie van Itho Daalderop. “Voldoen aan het Bouwbesluit geeft geen enkele garantie op een goed functionerend ventilatiesysteem,” zegt hij. Jimmy legt uit op welke manier een ventilatiesysteem wél garantie biedt op succes en hint alvast naar de nieuwe ventilatienorm NEN 1087 en BENG.

Als gevolg van de steeds hogere isolatie-eisen wordt een nieuwbouwwoning volledig kierdicht van de buitenwereld afgesloten. “Het bewoners-/gebruikersgedrag en de eigenschappen van het ventilatiesysteem bepalen dus voor 100% de kwaliteit van de binnenlucht,” merkt Jimmy terecht op. “Dat laatste hebben we zelf in de hand, maar ook het bewoners-/gebruikersgedrag weten we op een slimme manier te ondermijnen. Voor nieuwbouw is een WTW-installatie in onze optiek verreweg de beste keuze in combinatie met een warmtepomp, omdat bewoners het ventilatiesysteem minder goed kunnen manipuleren of verstoren, zoals dat bij de C-systemen met ventilatieroosters in de gevel veelal wel gebeurt. Bewoners zetten roosters dicht en blokkeren hiermee de ventilatie in hun woning”

IBVP
De nieuwe ventilatienorm NEN 1087 gaat gelden voor alle gebouwen: woningen en utiliteit, nieuw en bestaand en wordt naar verwachting vanaf eind 2020 verankerd in de wettelijke bouwregelgeving. “Er is bij de totstandkoming heel goed gekeken naar de conclusies uit het Monicair onderzoek uit 2015, waarin een jaar lang 52 woningen zijn gemonitord. Een belangrijk onderdeel in de nieuwe ventilatienorm en er komt een Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatie Prestatie (IBVP). Dat laatste heeft als doel om een indicatieve beoordeling te geven van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. In de methode wordt de mate benaderd waarin het ventilatiesysteem in staat is de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren.

Daaraan zijn twee nieuwe grootheden gekoppeld: de Air Exchange Performance (AEP) ofwel de ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER) ofwel de waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling. Tevens gaan de systeemnamen (A-B-C en D) veranderen en komen er 7 ventilatiesysteem typen (VST) zodat er een beter onderscheid komt tussen de verschillende systemen. VST 7 is bijvoorbeeld één van de nieuwe systeemnamen en ons unieke Quality Flow systeem valt daaronder.”

De nieuwe ventilatienorm en de introductie van BENG in 2020 spelen volgens Jimmy een betere binnenlucht kwaliteit in de kaart. “Zonering is daarin essentieel ofwel sensorsturing en verversen waar nodig. Het heeft geen zin om ’s nachts de hele woning te ventileren als alleen de slaapkamer wordt in gebruik is. Onze nieuwste productontwikkelingen zullen daarop gebaseerd zijn.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Itho DaalderopMeer informatie

 

 

The post Nieuwe NEN 1087 voor een gezonder binnenklimaat appeared first on Installatie360.